Nexteria facebook

Teší nás tvoj záujem o Nexteria Leadership Academy

Sme radi, že máš záujem na sebe pracovať a zlepšovať sa! Nexteria Leadership Academy pripravujeme s úmyslom, aby na významných pozíciach boli slušní a schopní ľudia.

Meno
Priezvisko
Email
Telefónne číslo

Voliteľné

Ako si sa o nás odzvedel
Názov aktuálnej školy
Stupeň štúdia v máji 2017
V druhom kroku registrácie nám pošli svoje CV a motivačný list. V prípade, že dokumenty nemáš možnosť priložiť, budeme ťa do 2 dní kontaktovať emailom.

V krátkosti o výberovom procese

Výberový proces je stupňovitý, to znamená, že po každom kole sa dozvieš, či postupuješ ďalej alebo nie.
Prvé výberové kolá začínajú v januári 2017. Prihlášky registrujeme počas celého roka.

1.

bod

Zaslanie
prihlášky

1. kolo

Vyhodnotenie prihlášky,
CV a motivačného listu

2. kolo

Prezentácia Nexterie
analytický test
10 minútové interview

3. kolo

Skupinové diskusie

4. kolo

Osobný pohovor

Finálne rozhodnutie o prijatí / neprijatí