Teší nás tvoj záujem o Nexteria Leadership Academy

Sme radi, že máš záujem na sebe pracovať a zlepšovať sa! Nexteria Leadership Academy pripravujeme s úmyslom, aby na významných pozíciach boli slušní a schopní ľudia.

Meno *
Priezvisko *
Email *
Telefónne číslo *
Ako si sa o nás dozvedel/a *
Názov aktuálnej školy *
Stupeň štúdia v máji 2018 *
Záverečný deadline na podanie prihlášky: .
V druhom kroku registrácie nám odpovedaj na otázky o tvojej motivácii a pošli svoje aktuálne CV.

V krátkosti o výberovom procese

Výberový proces je stupňovitý, to znamená, že po každom kole sa dozvieš, či postupuješ ďalej alebo nie.
Prvé výberové kolá začínajú v januári 2018. Prihlášky registrujeme počas celého roka.

1.

bod

Zaslanie
prihlášky

1. kolo

Vyhodnotenie prihlášky,
CV a tvojej motivácie

2. kolo

Prezentácia Nexterie
analytický test
10 minútové interview

3. kolo

Skupinové diskusie

4. kolo

Osobný pohovor

Finálne rozhodnutie o prijatí / neprijatí